Stichting Nederlands Onderwijs Frankfurt

SNOF

Doelstellingen 

Door inzet van een gemotiveerd team, willen wij bijdragen aan het waarborgen van de Nederlandse taal- en cultuurkennis bij Nederlandstalige kinderen vanaf 4 jaar in de regio Frankfurt am Main en omgeving. Ons doel is dat onze leerlingen zowel in het basis- als het vervolgonderwijs, bij overstap naar een andere NTC school of bij terugkeer naar Nederland zoveel mogelijk op leeftijdsniveau kunnen instromen. 

Wij streven naar een continue professionalisering van het geboden onderwijs in al haar facetten en met inbegrip van passende lesmethodes, mogelijke digitalisering en kennisvergroting bij de leerkrachten. 

Groei van het leerlingenbestand maakt een belangrijk deel uit van onze visie om Nederlandstalig onderwijs in de regio op grotere schaal aan te bieden. Flexibeler inzet van mensen en middelen zal in belangrijke mate aan deze visie bijdragen. Getoonde ouderbetrokkenheid zetten wij hierbij graag maximaal in.

Tijdens de lessen wordt veel aandacht besteed aan de algemene aspecten van de Nederlandse en Belgische cultuur en aan belangrijke (actuele) culturele gebeurtenissen zoals Prinsjesdag, de kinderboekenweek, Koningsdag etc. 

Door middel van aanvullende culturele en sociale evenementen proberen wij de band met de Nederlandse taal verder te versterken. Zo komt er jaarlijks een bekende Nederlandse kinderboekenschrijver over zijn boeken vertellen, vieren we Sinterklaas en organiseren we een SNOF-familiedag.E-Mail
Anruf