Stichting Nederlands Onderwijs Frankfurt

SNOF

Kwaliteitsaspecten 

Onze school voert een actief kwaliteitsbeleid waarbij de nadruk ligt op een gemotiveerd en goed ontwikkeld leerkrachtenteam. De leerkrachten hebben allen Nederlands als moedertaal en maken gebruik van in Nederland gangbare lesmethoden. Jaarlijks hebben zij de mogelijkheid om aan bijscholingsbijeenkomsten van de stichting NOB deel te nemen.

Op onderwijskundig en bestuurlijk gebied  worden wij begeleid en ondersteund door de stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB). Onze school staat tevens onder toezicht van de Nederlandse Inspectie van het Onderwijs en wordt regelmatig door de onderwijsinspecteur bezocht.

Ons kwaliteitsbeleid ligt voor een periode van vier jaar in een schoolplan vast. Dit schoolplan is onze leidraad maar wanneer de omstandigheden wijzigen, zullen wij meebewegen. We proberen voortdurend onze school te verbeteren door op ons aanbod te letten, verbeteringen te realiseren en deze vast te houden. 

Resultaten van het geboden onderwijs worden jaarlijks gemeten door het afnemen van verschillende toetsen bij de kinderen. Hiermee kan de vooruitgang van het kind objectief worden vastgesteld. Wij maken hiervoor gebruik van een combinatie van CITO en DIA-toetsen. Dat zijn beide onafhankelijke, in Nederland goedgekeurde, leerlingvolgsystemen. 

Tot slot publiceren we een schoolgids. Deze informeert ouders en andere belangstellenden over het onderwijs op onze school. De schoolgids geeft aan waar de school voor staat en wat u van de school mag verwachten. Door te klikken op de volgende link, krijgt u toegang tot deze gids: Schoolgids 2023/2024


E-Mail
Anruf