Stichting Nederlands Onderwijs Frankfurt

SNOF

De school

De SNOF biedt wekelijks Nederlands Taal en Cultuur (NTC)-onderwijs aan Nederlandstalige kinderen aan. De leerlingen volgen de lessen naast de lessen op de lokale of internationale dagschool.

Jaarlijks verwelkomen wij ongeveer 35 leerlingen. Hiervan heeft ruim de helft twee Nederlandstalige ouders. De overige hebben één ouder met Nederlands als moedertaal. 
De precieze groepsindeling is afhankelijk van het aantal leerlingen en hun niveau. 
Dit wordt jaarlijks vastgelegd. 

Het team van de school bestaat uit een schoolleider, leerkrachten en klassenassistenten. 
Zij werken nauw samen met het bestuur dat op dit moment bestaat uit 4 personen.

De lessen vinden voor alle groepen op maandagmiddag plaats op de locatie van de Frankfurt International School (FIS), An der Waldlust 15, 61440 Oberursel.

Groep 1 - 2 (kleuters) hebben les van 15.50 tot 17.35 uur.
Groep 3 - 8 (basisschool) hebben les van 15.45 tot 17.45 uur.
VO (vervolgonderwijs) heeft les van 15.45 tot 17.45 uur.

Daarnaast zijn er op enkele zaterdagen in het jaar toets- en cultuurdagen. Aan het begin van het schooljaar ontvangen de ouders een lesrooster. Onze school volgt het vakantierooster van de Duitse scholen in Hessen.