Stichting Nederlands Onderwijs Frankfurt

SNOF

De school

De SNOF biedt wekelijks Nederlands Taal en Cultuur (NTC)-onderwijs aan Nederlandstalige kinderen van 4 jaar  (groep 1) tot ongeveer 14 jaar (VO3) aan. De leerlingen volgen de lessen naast de lessen op de lokale of internationale dagschool.

Jaarlijks verwelkomen wij ruim 40 leerlingen. Hiervan heeft ongeveer de helft twee Nederlandstalige ouders. De overige hebben één ouder met Nederlands als moedertaal. 
De precieze groepsindeling is afhankelijk van het aantal leerlingen en hun niveau en wordt jaarlijks vastgelegd. 

Naast schoolleiding zijn er 6 leerkrachten.
Zij werken nauw samen met het schoolbestuur dat op dit moment uit 3 personen bestaat.

De lessen vinden voor alle groepen op maandagmiddag plaats op de locatie van de Europese School Rhein Main (ESRM), Theodor-Heuss-Strasse 65, 61118 Bad Vilbel-Dortelweil.

Groep 1 - 2 (kleuters)       van 15.50 tot 17.35 uur
Groep 3 - 8 (basisschool) van 15.45 tot 17.45 uur
Voortgezet VO1 - VO3       van 15.45 tot 17.45 uur

Daarnaast zijn er op enkele zaterdagen in het jaar toets- en cultuurdagen. Aan het begin van het schooljaar ontvangen de ouders het jaarrooster waarop al deze dagen aangegeven staan. Onze school volgt zoveel als mogelijk het vakantierooster van de Duitse scholen in Hessen.


E-Mail
Anruf