Stichting Nederlands Onderwijs Frankfurt

SNOF

Aanmelding

Wil je je aanmelden, meer informatie ontvangen of een keer gratis en zonder verplichting de les bijwonen, neem dan contact op met de secretaris (email) of klik hier voor het aanmeldingsformulier.

Schoolgeld

De SNOF is een non-profit organisatie met als doel kwalitatief goed onderwijs te bieden tegen lage kosten. Naast de subsidie van het Ministerie van OCW wordt aan de ouders jaarlijks een ouderbijdrage gevraagd. Het schoolgeld voor het schooljaar 2021/2022 is als volgt vastgesteld:


Groepen

Bedrag per kind per schooljaar                                                                  

Kleuters in groep1 en 2

EUR 500,-                                                                    

Groepen 3 Basisonderwijs t/m Voortgezet onderwijs VO3

EUR 600,-


Het bestuur geeft op de jaarvergadering inzicht in de besteding van de gelden en de financiële situatie van de school.

Tenslotte wordt van de ouders een actieve rol verwacht ter ondersteuning van de activiteiten van de SNOF. Deze ondersteuning draagt ook bij om de kosten zo laag mogelijk te houden. Wij vragen ouders dan ook o.a te helpen bij het openstellen en het beheer van de bibliotheek, het toezicht houden in de pauze en bij de organisatie van culturele evenementen, zoals de schrijversdag, de sinterklaasviering en de koningsspelen. Dit gaat altijd in overleg. Met de inschrijving verklaren ouders zich bereid deze medewerking te verlenen.E-Mail
Anruf