Stichting Nederlands Onderwijs Frankfurt

SNOF

Aanmelding

Wil je je aanmelden, meer informatie ontvangen of een keer gratis en zonder verplichting de les bijwonen, neem dan contact op met de schoolleiding (email) of klik hier voor het aanmeldingsformulier.


Schoolgeld

De SNOF is een non-profit organisatie met als doel kwalitatief goed onderwijs  te bieden tegen lage kosten. Dit is alleen mogelijk als alle ouders meehelpen.  Van de ouders wordt op verschillende manieren om medewerking gevraagd.

 Naast de subsidie van het Ministerie van OCW wordt aan de ouders jaarlijks  een ouderbijdrage gevraagd. Het schoolgeld voor het schooljaar 2019/2020 is als volgt vastgesteld:Privétarief

Werkgeverstarief

Groep 1 en 2

€ 500

€ 800

Groep 3 t/m 8 en VO

€ 600

€ 900


Het bestuur geeft op de jaarvergadering inzicht in de besteding van de gelden en de financiële situatie van de school.

Tenslotte wordt van de ouders een actieve rol verwacht ter ondersteuning van de activiteiten van de SNOF. De ouders wordt gevraagd te helpen bij het openstellen en het beheer van de bibliotheek, toezicht te houden in de pauze en te assisteren bij de organisatie van culturele evenementen, zoals de schrijversdag, de sinterklaasviering en de koningsspelen. Dit natuurlijk na overleg en rekening houdend met de individuele mogelijkheden. Met de inschrijving verklaart u zich bereid hieraan uw medewerking te verlenen.


E-Mail
Anruf