Stichting Nederlands Onderwijs Frankfurt

SNOF

Doelstellingen 

De SNOF heeft als missie het verzorgen van Nederlandse Taal- en Cultuurlessen (NTC). We richten ons tot alle Nederlandse en Vlaamse leerlingen van 4 tot ca 16 jaar. 

Het doel van dit NTC-onderwijs is het ontwikkelen en stimuleren van de Nederlandse taal-verwerving en taalvaardigheid en het bevorderen van de kennis van en de binding met de Nederlandse en Vlaamse cultuur.

Onze school streeft ernaar de ‘kerndoelen voor het onderwijs’, zoals vastgesteld door het Ministerie van OCW, voor het vak Nederlands te bereiken. We proberen de moedertaal op leeftijdsniveau te brengen en te houden. Zo kan er een probleemloze aansluiting plaatsvinden bij een eventuele overstap naar een Nederlandse/Belgische school of naar een andere NTC-lessituatie in het buitenland. 

Daarnaast besteden we in de lessen aandacht aan aspecten van de Nederlandse en Belgische cultuur en aan belangrijke (actuele) culturele gebeurtenissen, zoals Prinsjesdag, de kinderboekenweek, 4 mei (Dodenherdenking) etc. 

Via culturele en sociale evenementen wordt de band met de Nederlandse taal verder versterkt. Jaarlijks komt een bekende Nederlandse kinderboekenschrijver over zijn boeken vertellen. Gezamenlijk vieren we Sinterklaas en organiseren we o.a. een SNOF-familiedag.

Het onderwijs sluit zoveel mogelijk aan bij het onderwijsniveau geldend in Nederland en België, zodat bij terugkeer naar een van deze landen de instroom in het Nederlandstalige onderwijs zo soepel mogelijk kan verlopen.


E-Mail
Anruf