Stichting Nederlands Onderwijs Frankfurt

SNOF

Communicatie

Ouders worden regelmatig geïnformeerd over de voortgang van de leerlingen en worden tenminste één keer per jaar uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht.

Aan het einde van het schooljaar krijgen de kinderen een verslag over het schooljaar mee met hierin de scores van de belangrijkste toetsen. Tussendoor is er bovendien veel gelegenheid tot informeel contact met de leerkrachten. Aan het begin van het schooljaar wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd, waar wij toelichting geven over de organisatie van SNOF en de opbouw van de lessen. 

Onze Ouder Info Brief (OIB), welke enige malen per jaar per e-mail wordt verstuurd, informeert over actuele zaken zoals bijvoorbeeld toetsdagen, uitstapjes en culturele evenementen.

Ouderbetrokkenheid

Het is bekend dat ouderbetrokkenheid een positief effect heeft op het leerplezier en de resultaten van de kinderen. Uw betrokkenheid is meer dan welkom, bijvoorbeeld bij het beheer van de bibliotheek en bij het organiseren van culturele evenementen, zoals de schrijversdag en de koningsspelen. Dit uiteraard na overleg en rekening houdend met uw individuele mogelijkheden. 


E-Mail
Anruf